OPLEIDING en ERVARING

Sandra Bruylandts

Klinisch  psycholoog

Tijdens mijn opleiding klinische psychologie aan de universiteit van Gent heb ik er bewust voor gekozen om me zowel in de systeem- en gedragstherapie als in de psychoanalyse te specialiseren. De combinatie van deze twee richtingen sloot aan bij mijn interesse voor zowel complexere analyses en theoretische benaderingen als mijn interesse voor meer praktische en concrete begeleidingen.  Tijdens mijn opleiding volgde ik eveneens verschillende vakken en stages binnen de neuropsychologie. Doorheen mijn opleiding en mijn stageperiodes gingen mijn interesses steeds uit naar zowel medische als psychische werkterreinen. In die periode voltooide ik eveneens mijn aggregaat. 

Na mijn opleiding ging ik werken als waarnemend deeltijds assistent en deeltijds wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent binnen de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie. Ik werkte mee aan wetenschappelijk onderzoek en zag diverse zorgvragers voor neuropsychologisch onderzoek. 


Vanaf 1996 doceerde ik psychologie en communicatie aan verpleegkundigen in opleiding. Daarnaast heb ik al meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van studenten tussen de leeftijd van 18 en 55 jaar bij zowel leer- en studieproblemen als psycho-sociale problemen van zeer uiteenlopende aard.


Sinds 2017 ontvang ik ook cliënten in mijn eigen praktijk.       

Opleiding

2020 - 2022   EMDR - practitioner

Opleiding en supervisie bij Integrativa


1989 -1994   Licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

Graad: grootste onderscheiding

Richting: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie

Officiële major: Interactionele Psychologie (systeem- en gedragstherapie)

Officieuze major: Psychoanalyse

Minor: Ontwikkelingspsychologie

Licentiaatsverhandeling: Angst en depressie bij hartpatiënten voor en na een open-hartoperatie


1993 - 1994   Aggregatie voor het onderwijs in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

Graad: onderscheiding

Werkervaring

2017 - heden   Eigen praktijk

Psychologe


1996 - heden   Hoger instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout

Docente psychologie en communicatie

Studentenbegeleidster voor psychosociale problemen en studie- en leerproblemen


1995 - 1996   Universiteit Gent Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie

Waarnemend deeltijds assistent


1995 - 1996   Universiteit Gent Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie

Deeltijds wetenschappelijk medewerker


Enkele bijscholingen, webinars en studiedagen

Feedback - oplossingsgericht coachen (Vormingscentrum HIVSET)

Achtergronden van leerproblemen (Universiteit Antwerpen CNO)

Stress en burnout (Interactieacademie Antwerpen)

Basiscursus interculturaliteit (Vormingscentrum HIVSET)

Leervertragingen en leerstoornissen (Universiteit Antwerpen CNO)

Stress, angst en depressie (Thomas More)

Motiverende leerbegeleiding en leerstijlen (Vormingscentrum HIVSET, CNO Universiteit Antwerpen)

Post-partum problematiek en impact van trauma op co-regulatie en hechting (Bethanië geestelijke gezondheidszorg Emmaüs - moeder en baby)

Autisme (Thomas More)

Dialectische gedragstherapie (Vormingscentrum HIVSET - Ellen Sleuwaegen)

Loopbaancoaching (Vormingscentrum HIVSET - Chris Dielts Sintra)

Mediteren (Edel Maex)

Online begeleiden bij diverse problematieken (E-health specialists) 

Psychotrauma (Psyflix)

EMDR (Integrativa)

Stabilisatietechnieken (Ludwig Cornil)

Positive health (Vormingscentrum HIVSET)

Early Psychological Intervention (EMDR Italy and Erasmus + training programme)

Pijn en chronische pijn (Mark Grant)