OPLEIDING EN ERVARING


Na mijn secundair onderwijs richting wetenschappen wilde ik me toeleggen op het begeleiden en ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties. Ik koos voor de opleiding verpleegkunde omdat dit volgens mij nog steeds één van de meest mooie en belangrijke beroepen is. Ik merkte dat ik me specifieker wilde toeleggen op begeleidingen op psychisch vlak en stapte daarom na één jaar verpleegkunde over naar de opleiding psychologie  in Gent.


Tijdens mijn opleiding als psychologe heb ik er bewust voor gekozen om me zowel binnen de systeem- en gedragstherapie als binnen de psychoanalyse te specialiseren. De combinatie van deze twee richtingen sloot aan bij mijn interesses voor zowel complexere analyses en theoretische benaderingen als mijn interesse voor meer praktische en concrete begeleidingen.  Tijdens mijn opleiding volgde ik eveneens verschillende vakken binnen de neuropsychologie. Doorheen mijn opleiding en mijn stageperiodes bleven mijn interesses uitgaan naar zowel medische als psychische werkterreinen. In die periode voltooide ik eveneens mijn aggregaat. 


Na mijn opleiding ging ik werken als waarnemend deeltijds assistent en deeltijds wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent binnen de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie. Ik werkte mee aan wetenschappelijk onderzoek en zag diverse zorgvragers voor neuropsychologisch onderzoek. Vanuit deze ervaring opteerde ik ervoor om me specifieker toe te leggen op het bieden van praktische ondersteuning en begeleiding bij hulpvragen waarmee we in het dagdagelijks leven geconfronteerd worden.


Sinds 1996 geef ik psychologie en communicatie aan verpleegkundigen in opleiding in een HBO5-school. Daarnaast heb ik al 25 jaar ervaring in het begeleiden van studenten tussen de leeftijd van 18 en 50 jaar bij leer- en studieproblemen en psycho-sociale problemen van zeer uiteenlopende aard. Sinds 2017 ontvang ik ook cliënten in mijn eigen praktijk.       

Opleiding


1989 - 1994  Licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

Graad: grootste onderscheiding

Richting: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie

Officiële major: Interactionele Psychologie (systeem- en gedragstherapie)

Officieuze major: Psychoanalyse

Minor: Ontwikkelingspsychologie

Licentiaatsverhandeling: Angst en depressie bij hartpatiënten voor en na

een open-hartoperatie.

1993 - 1994  Aggregatie voor het onderwijs in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

Graad: onderscheiding

1988 - 1989  Gegradueerde Ziekenhuisverpleegkundige met succes het eerste jaar voltooid


Werkervaring


2017-heden Eigen praktijk 

Psychologe

1996-heden Hoger instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout

Docente psychologie en communicatie

Studentenbegeleidster voor psychosociale problemen en

voor studie- en leerproblemen

1995-1996   Universiteit Gent Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie

Waarnemend deeltijds assistent

1995-1996   Universiteit Gent Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie

Deeltijds wetenschappelijk medewerker

1995-1997   Gezins- en bejaardenhulp Mutualistisch Welzijn in Antwerpen

Lesgeefster psychologie

1988-1994   Diverse ziekenhuizen in Antwerpen, Brugge en Gent

Studente eerste jaar opleiding verpleegkunde

Studente opleiding psychologie

Studente psychologie neuropsychologisch onderzoek

Enkele bijscholingen en studiedagen 


Feedback - oplossingsgericht coachen (Vormingscentrum HIVSET)

Achtergronden van leerproblemen (Universiteit Antwerpen CNO)

Stress en burnout (Interactieacademie Antwerpen)

Basiscursus interculturaliteit (Vormingscentrum HIVSET)

Leervertragingen en leerstoornissen (Universiteit Antwerpen CNO)

Het M-decreet (CLB Turnhout)

Stress, angst en depressie (Thomas More)

Motiverende leerbegeleiding en leerstijlen (Vormingscentrum HIVSET)


Leerstijlen (Universiteit Antwerpen CNO)

Werken met talenten (Vormingscentrum HIVSET)

Post-partum problematiek (Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Zoersel)

Autisme (Thomas More)

Dialectische gedragstherapie (Vormingscentrum HIVSET - Ellen Sleuwaegen)

Loopbaancoaching (Vormingscentrum HIVSET - Chris Dielts Sintra)

Leren mediteren (Edel Maex)

Online begeleiden bij diverse problematieken (E-health specialists) 

EMDR (Integrativa)